Aktuellt

Robots

Fler nyheter på engelska


NYHETER

 

Mash och GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) Dataskyddsförordning är en ny förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde individen ytterligare genom strängare krav på hur företag som Mash behandlar personuppgifter. Vi vill tillhandahålla våra tjänster på ett sätt som respekterar människors rättighet till privatliv och dataskydd, det är en viktig del av hur vi utför vår arbete. Vi har hittills följt gällande europeiska dataskyddsbestämmelser och arbetar för närvarande hårt för att också följa de nya reglerna i den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Här följer några punkter som du bör känna till om sekretess i samband med GDPR- Dataskyddsförordningen.

  • GDPR harmoniserar sekretessreglerna för alla EU-medlemsländer. Det innebär att samma nivå av dataskydd kommer att gälla i alla EU:s medlemsländer.
  • Alla medborgare i EU har vissa rättigheter när det gäller de egna personuppgifterna. De har rätt att få en kopia av alla personuppgifter som finns registrerade om dem och att få sina personuppgifter korrigerade om det skulle finnas felaktigheter. Dessutom har man rätt att få sin information raderad eller överförd till en annan tjänsteleverantör.

 

Vad gör Mash för att följa de nya reglerna?

  • Vi har genomfört en fullständig översyn av våra processer för att identifiera eventuella nödvändiga förändringar på grund av den nya lagstiftningen. Vi kommer att ha en uppdaterad sekretesspolicy tillgänglig på vår webbplats som förklarar varför och hur vi behandlar personuppgifter.
  • Vi uppdaterar våra avtal med partners och underleverantörer för att säkerställa att sekretess implementeras i alla våra processer.
  • Vi utbildar vår personal i de nya sekretessreglerna.
  • Vi granskar våra ansökningsprocesser för att säkerställa att enskilda individer får korrekt information om hur vi behandlar personuppgifter och att samtycke begärs på ett sätt som överensstämmer med GDPR.

 

Du behöver inte göra något.

De nya villkoren börjar gälla automatiskt, utan att du behöver göra något. Vi hoppas att de förtydliganden som vi gör förenklar för dig att vara kund hos Mash. Men skulle du ha några frågor om dataskydd och sekretess i allmänhet kan du mejla dem till vår datasäkerhetsansvarig på DPO@mash.com.